Čištění oken – stěrače a ostřikovače

Čištění oken – stěrače a ostřikovače

Čistota oken výrazně ovlivňuje bezpečnost jízdy. Stěrače a postřikovače mají zajistit dobrou viditelnost za deště a sněhu. Stěrač čelního skla může pracovat dvěma rychlostmi. Během přerušovaného provozu, stěrač provede jeden pohyb každé čtyři sekundy.

Zadní viditelnost zajišťuje stěrač zadního okna. Aby byla okna důkladně vyčištěna, stříkací trysky musí být správně orientovány.

Opotřebení stíracích gum

List stěrače musí těsně přiléhat k oknům. Životnost stíracích gum je omezená; třou se v důsledku tření o sklo. Ultrafialové paprsky a ozon způsobují, že gumy stěračů tvrdnou a rozpadají se. Škrábance na čelním skle navíc způsobují odlamování gumy, což výrazně zhoršuje čisticí účinek. Proto by měly být lišty stěračů vyměňovány na jaře a na podzim. Většinu údržbových prací na mechanismech čištění skla můžete provádět sami. Obvykle k tomu potřebujete pouze šroubovák. První výměna lišty stěrače bude vyžadovat trochu trpělivosti, a pro nezkušeného řidiče to může být docela záhada. Nové stěrače lze zakoupit v automobilových obchodech a na čerpacích stanicích. Mnoho stěračů se dodává s univerzální sadou vložek a západek, usnadnění jejich rychlé výměny.

Pokud si všimnete, že jsou poškozené pojistky nebo kabeláž kteréhokoli motoru stěrače, přečtěte si článek „Elektrická zařízení”.

Zkontrolujte stěrače a trysky ostřikovače

1 Zapněte zapalování a spusťte stěrače.

2 Zkontrolujte, zda stírací lišta pracuje ve všech provozních režimech a zda se stěrače po vypnutí vrátí do výchozí polohy.

3 Přerušovaný provoz funguje?

4 Zda trysky ostřikovače dodávají kapalinu do oken?

5 Stejným způsobem zkontrolujte funkci stěrače zadního okna.

Doplnění zásobníku kapaliny ostřikovače

1 V létě lze nádržku ostřikovače naplnit vodou. Doporučuje se přidat čistič skla. V zimě musí voda v nádrži obsahovat nemrznoucí směs.

2 Do nádrže vždy nejprve nalijte vhodný prací prostředek, až potom vodu, což usnadňuje jejich úplné promíchání.

3 Při silném mrazu mohou trysky ostřikovače zamrznout. Přidání do tekutiny tomu zabrání 1/3 denaturovaný (má pronikavý zápach). Dlouhé kapalinové potrubí k tryskám ostřikovačů zadního okna zabrání zamrznutí, několikrát aktivovat postřikovač, před opuštěním auta na parkovišti.

Před každou jízdou zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce ostřikovače. Chráníte trysky před zamrznutím, přidání do kapaliny 1/3 denaturovaný.

Výměna lišty stěrače

1 Sklopte rameno stěrače dozadu.

2 Stiskněte pružinovou svorku lišty stěrače, vysuňte zajišťovací jazýček z otvoru v rameni stěrače.

3 Zasuňte lištu stěrače dolů z držáku.

Výměna lišty stěrače. Sklopte ruku dozadu. Vyjměte pero z pohyblivého čepu, stisknutím pojistné pružiny označené šipkou. Pero lze nyní zvednout z držáku ve tvaru písmene U.

4 Guma stěrače má na jednom konci zářezy pro připevnění k držákům stěračů. Zatlačte na úchytky na gumě nehtem nebo malým šroubovákem, aby vyskočila z rukojetí stěrače.

5 Vytáhněte gumu spolu s kovovou pružinovou tyčí ze stěrače.

6 Vložte novou gumu do spodního háčku stěrače.

7 Zasuňte kovovou pružinovou lištu do pravé a levé rukojeti na stěrači a zatlačte jazýčky na gumě do příslušných míst na pružinové liště.

8 Stiskněte jazýčky v gumě a znovu je vložte do držáků stěračů.

9 Při připevňování peří buďte opatrní, tak, aby zářezy na zajišťovací pružině směřovaly k drážce v rameni stěrače a západka zapadly.

Výměna gumy stírací lišty: 1 vodítka pružného pásku stěrače, 2 gumové polohovací jazýčky, 3 gumový vodicí profil, 4 drážky pružné čepele.

Výkres uspořádání prvků (VW Golf 4) ostřikovače a stěrače čelního skla vám pomůže s drobnými opravami: 1 nádrž na kapalinu na čištění skla a světlometů s objemem 5,5 litrů, 2 kryt nádrže, 3 čerpadlo ostřikovače, 4 přívodní trubice, 5 i 6 stříkací trysky, 7 Pokrýt, 8 distributor (za krytem).

Seřízení trysek postřikovače (Volkswagen Golf 4)

Před

1 Zajistit správné čištění skla, trysky by neměly být nastaveny příliš nízko. v opačném případě, vysokou rychlostí, než kapalina pokryje celé sklo, stěrač bude rozmazávat nahromaděné nečistoty.

2 Trysky jsou nastaveny z výroby a neměly by se pohybovat pomocí čepu. Drobnou korekci lze provést pomocí šroubováku na výstředníku trysky.

Vzadu

1 Sejměte kryt.

2 Pomocí tužky omyvatelné vodou označte na skle střed plochy, která má být očištěna.

3 Směr proudu vody z trysky můžete nastavit pomocí kolíku průměru 0,8 mm. V dílně k tomu používají speciální nástroj (3125A). Za žádných okolností se o to nepokoušejte jehlou nebo podobně, protože byste poškodili vodní kanál v trysce.

TYPICKÉ PORUCHY STŘÍBORU – VW GOLF 4

Příznak onemocnění Důvody Opravné prostředky
A Stěrač čelního skla nefunguje 1 Vadná pojistka stěrače Vyměňte pojistku
2 Vadný řídicí modul časovače stěračů Vyměňte motor stěrače
3 Volný článek pohánějící stěrač Utáhněte kabel
4 Elektrické připojení k páčce spínače stěračů je přerušeno Zkontrolujte elektrické připojení a zapojení
5 Elektrické připojení k motoru stěrače je přerušeno Zkontrolujte elektrické připojení a zapojení
6 Spalovací motor je poškozený nebo poškozený 1 Vyměňte motor
B Zadní stěračnebude fungovat 1 Viz A1
2 Viz A4 a A5
3 Viz A6
C Stěrač nefunguje na první převodový stupeň 1 Poškozená svorka B1 na motoru stěrače Vyměňte motor
2 Přerušené spojení na svorce A3 nebo A5 na spínači stěračů Vyměňte spínač
D Stěrač nefunguje na druhém rychlostním stupni 1 Přetrhněte drát (terminál A2) připojení spínače stěrače k ​​motoru stěrače Zkontrolujte kabel
2 Přerušení spojení na svorce A2 nebo A5 na spínači stěrače Vyměňte spínač
3 Poškozená svorka A1 na motoru stěrače Vyměňte motor
E Stěrače se nevrátí do výchozí polohy 1 Přerušení obvodu (zacisk B3) připojení řídicího modulu stěračů k motoru Zkontrolujte kabel
2 Poškozený motor stěrače Zkontrolujte pomocí kontrolky: se zapnutým spínačem stěračů, světlo připojené mezi svorku B1 (první běh) nebo A1 (druhý rychlostní stupeň) a terminál B2 by měl svítit.. Při připojení mezi svorku B2 a kostru by lampa měla zhasnout krátce předtím, než stěrače dosáhnou své koncové polohy. Pokud tomu tak není, vyměňte motor
F Stěrač nebude fungovat s řídicím modulem 1 Vadný řídicí modul

2 Přetrhněte drát (svorka A6) připojení spínače stěrače k ​​modulu

1.Vyměňte modul

2. Zkontrolujte kabel (nachový)

 

Příznak onemocnění Důvody Opravné prostředky
F Stěrač nefunguje s modulem ovládání 3 Přerušená spona A6 na spínači stěračů Vyměňte spínač
F 4 Přetrhněte drát (svěrák 5 – červeno-žlutá) připojení pojistky k řídícímu modulu nebo do kabelu (svěrák 4 – Šedá) připojení modulu k spínači stěračů Zkontrolujte elektrické připojení a zapojení
G Během provozu s řídicím modulem se stěrač nevypne 1 Viz E1
2 Viz E2
3 Kontakty spínače stěračů se neodpojují Vyměňte spínač
H Stěrače se po vypnutí nevrátí nebo krátce vrátí do výchozí polohy Nedostatečný kontakt kartáčů motoru stěrače Odšroubujte kryt motoru. Vyčistěte kontakty nebo vyměňte motor