Průběh stavby automobilu

Pokrok v konstrukci automobilů v posledních letech vedl k omezení nebo odstranění mnoha kontrolních a regulačních činností, který systematický výkon byl dříve nutný. Například, již není potřeba neustálé ovládání a seřizování zapalování, nebo nastavení volnoběhu. Větší počet prvků, které fungují dlouho a stabilně, které zahrnují např.. elektronické zapalovací systémy a elektronicky řízené vstřikovací systémy, přispělo ke snížení četnosti oprav. Na druhou stranu kontrola elektronických součástek, který nahradil nespolehlivější mechanické součásti, vyžaduje použití nákladného diagnostického zařízení, často určeno pouze pro daný typ vozidla. Jejich nákup je pro amatérského mechanika obvykle nerentabilní.

Protože auto je stále technicky složitější, již ji nelze vědomě používat, zda s ním pracovat bez odborných pokynů. To platí nejen pro amatérskou mechaniku, ale také profesionálové, i když jde o výměnu třecích vložek, tlumič, tlumiče nárazů, odstranění známek koroze apod, dříve byly běžné činnosti údržby a oprav. Uživatelé často podrobují své auto modernizačním postupům (ladění), instalují další vybavení atd.. Každý nadšenec kutilství si však musí být vědom, že se nestanete automechanikem jen kvůli knize. Proto je možné vykonávat pouze tato pracovní místa, se kterými se vlastně dokážeme vyrovnat. To platí zejména pro opravy, které mají vliv na bezpečnost jízdy, kterému věnujeme zvláštní pozornost. V případě jakýchkoli pochybností se doporučuje nechat opravu nechat provést v odborném servisu.

Zainteresované subjekty někdy vznášejí obvinění, že vlastní opravy mají negativní dopad na bezpečnost silničního provozu. Opak je patrný z mých kontaktů s amatérskými mechaniky. Uživatel, který provádí údržbu a opravy svého vozidla, se velmi snaží, že jeho auto je bezpečné a uklizené. Nejde jen o snižování výdajů, Komunikace s moderní technologií mu zpravidla přináší potěšení.

Než začnete, je vždy dobré tuto stránku zkontrolovat. To umožní posoudit rozsah a obtížnost opravy. Navíc to bude známo, jaké náhradní díly koupit a případně, jaké speciální nástroje budou vyžadovány. Většina závitových připojení má utahovací moment. V případech, kdy to bezpodmínečně vyžaduje použití momentového klíče (hlava válce, hnací hřídele atd.) hodnoty točivého momentu jsou zobrazeny tučně (je vhodné utáhnout všechny šrouby a matice momentovým klíčem).

Pamatovat by si měl i dobře připravený amatérský mechanik, který své auto opravuje sám, že kvalifikovaný pracovník má více praxe, a díky školení a výměně zkušeností se lépe orientuje v nejnovějších technologiích. Proto, abyste mohli sledovat a udržovat bezpečnost svého vozidla, měli byste pravidelně navštěvovat autorizované servisní stanice. Bylo nemožné pokrýt všechny aktuální technické problémy. Ale doufám, že volba byla provedena s ohledem na opravy, služba a péče poskytuje odpovědi na většinu vzniklých problémů. Protože ve výrobě a servisu automobilů dochází k neustálým technickým a technologickým změnám (zlepšení struktury, ostatní spotřební materiál, nové náhrady atd.), může se to stát, že popisy publikované v knize nejsou plně aktuální. Informovaným uživatelům a amatérským mechanikům se proto doporučuje, aby neustále sledovali změny zavedené výrobcem vozidla.