BMW E36 – Głowica i układ rozrządu

BMW E36 – Głowica i układ rozrządu

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego

Wersje BMW 316i, 318i do VIII 1993

Uwaga. Używany pasek zębaty nie może być założony ponownie. Jeżeli był poluzowany i wymontowany, należy zamontować nowy pasek, niezależnie od stopnia zużycia. Do wyregulowania naciągu paska jest potrzebne specjalne narzędzie BMW.

Wymontowanie

• Wymontować wentylator.

• Zdjąć wszystkie nasadki świec zapłonowych. Można się posłużyć szczypcami Hazet 1849.

• Zdjąć pokrywę rozdzielacza zapłonu (1, rys. W-1054). W tym celu podważyć ją u dołu i u góry wkrętakiem, aby zwolnić zaczepy.

• Podważyć do góry tunel przewodów (2), wciskając koniec wkrętaka w szczeliny oznakowane czarną strzałką.

• Odkręcić trzy śruby mocujące kopułkę rozdzielacza zapłonu i zdjąć ją razem z przewodami wysokiego napięcia.

• Odkręcić i wymontować palec rozdzielacza (4, rys. W-1055) razem z pokrywą (3).

• Zdjąć pasek klinowy z alternatora. W tym celu poluzować śrubę (1, rys. W-1056) i odkręcić nakrętki śrub (2) i (3). Obracać śrubę (3) w kierunku wskazanym strzałką i zwolnić pasek klinowy.

• Odkręcić koło pasowe pompy cieczy chłodzącej. Ściśnięcie paska umożliwi przytrzymanie koła.

• Włączyć 1. bieg, włączyć hamulec awaryjny, w celu zablokowania koła pasowego, i odkręcić od wału korbowego tłumik drgań skrętnych (1, rys. W-10106). Pozostałe elementy pokazane na rysunku: 2 – koło pasowe, 3 – śruba sześciokątna, 4 – podkładka prowadząca, 5 – śruba centralna, 6 – koło paska zębatego, 7 – kołek ustalający, 8 – podkładka sprężysta, 9 – pasek klinowy.

• Zlać ciecz chłodzącą (patrz artykuł „Czynności obsługowe”).

• Odkręcić pod rozdzielaczem trzy śruby (10, rys. W-10176), mocujące obudowę termostatu układu chłodzenia, wyjąć termostat (6) razem z uszczelką (7).

• Wykręcić pięć śrub (14, rys. W-10177) mocujących dolną osłonę paska zębatego i zdjąć osłonę razem z uszczelką.

• Odkręcić cztery śruby (20) górnej osłony paska zębatego i zdjąć osłonę. Uważać, aby nie zgubić tulejek pasowanych (16) górnych śrub mocujących.

• Ustawić tłok 1. cylindra w GMP; palec rozdzielacza zapłonu na kole wału rozrządu powinien być skierowany do dołu. Sprawdzić na wale rozrządu ustawienie GMP, zgodnie z opisem w punkcie „Zamontowanie paska”.

• Zablokować wał korbowy w położeniu GMP za pomocą odpowiedniego trzpienia. W tym celu włożyć trzpień przez otwór w kadłubie silnika (strzałka na rys. W-1057) do otworu w kole zamachowym.

• Poluzować śrubę mocującą koło napędowe wału rozrządu, nie wykręcając jej. Potrzebny do tego jest klucz typu Torx.

• Poluzować nakrętkę koła napinacza (2, rys. W-1059). Obrócić rolkę do wewnątrz w celu zwolnienia paska zębatego. Pozostałe elementy pokazane na rysunku: 1 – koło napędowe wału rozrządu, 3 – rolka zwrotna, 4 – pompa cieczy chłodzącej, 5 – pompa oleju, 6 – zawór regulacyjny ciśnienia oleju, 7 – pokrywa rozrządu.

• Zdjąć pasek zębaty.

Uwaga. Po wymontowania paska zębatego pozostawić wał korbowy w położeniu odpowiadającym GMP.

Zamontowanie

Uwaga. Podczas zakładania paska zębatego konieczne jest ustawienie wałów korbowego i rozrządu w położeniu odpowiadającym GMP. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń silnika lub silnik nie rozwinie pełnej mocy.

• Odkręcić pokrywę głowicy cylindrów, zdjąć osłonę wału rozrządu.

• Sprawdzić ustawienie wału rozrządu w GMP. W stacji obsługi do ustawiania wału rozrządu w GMP stosuje się przyrząd BMW 1131190. Wał rozrządu znajduje się w GMP wówczas, gdy krzywki dla 1. cylindra są skierowane symetrycznie do góry w prawą i lewą stronę w odniesieniu do górnej krawędzi głowicy cylindrów, z uwzględnieniem ukośnego ustawienia silnika.

• Dokręcić lekko śrubę koła napędowego wału rozrządu momentem 1 – 3 Nm. Obrócić do oporu koło zgodnie z kierunkiem obrotów wału korbowego, aby występ wszedł w rowek.

• Dokręcić lekko nakrętkę rolki napinacza tak, aby można było obracać rolkę.

• Rozpoczynając od koła pasowego wału korbowego, założyć pasek na koło pasowe wału rozrządu, a następnie na rolkę napinacza. Uwaga. Pasek zębaty musi być prawidłowo ułożony na wszystkich kołach pasowych.

• Ustawić na „0” przyrząd do pomiaru naciągu paska zębatego.

• Umieścić przyrząd pomiarowy między kołem wału korbowego i kołem wału rozrządu tak, aby obydwie zewnętrze rolki przylegały do grzbietu paska zębatego, a środkowy trzpień wchodził w lukę międzyzębną paska. Postępować według instrukcji obsługi przyrządu. Uwaga. Silnik powinien mieć temperaturę pokojową (ok. 20°C).

• Obracać rolkę napinacza w lewo za pomocą klucza imbusowego, naciągając pasek zębaty dopóty, dopóki przyrząd pomiarowy BMW-112080 nie wskaże 45-50 działek skali.

• Dokręcić rolkę napinacza momentem 22 Nm.

• Dokręcić koło pasowe wału rozrządu momentem 60 ± 5 Nm.

Uwaga. Wyjąć trzpień blokujący wał korbowy, narzędzie do ustalania położenia wału rozrządu oraz przyrząd pomiarowy do naciągu paska zębatego.

• Chwytając kluczem za centralną śrubę mocującą koło pasowe wału korbowego, wykonać co najmniej dwa obroty wałem zgodnie z kierunkiem jego obrotów.

• Ustawić wały korbowy i rozrządu w położeniu odpowiadającym GMP (w opisany sposób).

• Ponownie poluzować śrubę mocującą koło pasowe wału rozrządu.

• Osadzić przyrząd pomiarowy BMW-112080.

• Poluzować śruby rolki napinacza i naciągnąć na chwilę pasek zębaty do wartości 45-50 działek skali.

• Ostatecznie ustawić rolkę napinacza w położeniu odpowiadającym wskazaniu przyrządu 32 ± 5 działek skali.

• Dokręcić rolkę napinacza momentem 22 Nm.

• Dokręcić koło pasowe wału rozrządu momentem 60 ± 5 N m.

Uwaga. Wyjąć trzpień blokujący wał korbowy i narzędzie do ustalania położenia wału rozrządu oraz przyrząd pomiarowy do naciągu paska zębatego.

• Po wyregulowaniu naciągu paska zębatego zaleca się ponowne sprawdzenie ustawienia wałów korbowego i rozrządu.

• Założyć osłonę wału rozrządu i zamontować pokrywę głowicy cylindrów.

• Przykręcić górną osłonę paska zębatego, zwracając uwagę na właściwe osadzenie tulejek pasowanych.

• Sprawdzić stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić uszczelkę.

• Przykręcić dolną osłonę paska zębatego.

• Włożyć termostat do obudowy. Sprawdzić stan pierścienia uszczelniającego, w razie potrzeby wymienić go.

• Oczyścić powierzchnie przylegania, założyć nową uszczelkę i przykręcić obudowę termostatu.

• Napełnić cieczą i odpowietrzyć układ chłodzenia.

• Osadzić tłumik drgań skrętnych na wale korbowym, naprowadzając kalibrowany otwór tłumika na kołek pasowany. Dokręcić tłumik drgań skrętnych momentem 23 Nm.

• Przykręcić koło pasowe pompy cieczy chłodzącej, przytrzymując koło za pasek klinowy.

• Nałożyć i naciągnąć pasek klinowy.

• Dokręcić śruby i nakrętki (1) do (3) pokazane na rysunku W-1056.

• Założyć osłonę koła pasowego wału rozrządu. Sprawdzić stan pierścienia uszczelniającego osłony i w razie potrzeby go wymienić.

• Zamontować palec i kopułkę rozdzielacza zapłonu w odwrotnej kolejności do czynności wymontowania.

• Włożyć przewody wysokiego napięcia w prowadnice elementu izolacyjnego.

• Wcisnąć tunel przewodów w pokrywę głowicy cylindrów.

• Nałożyć nasadki świec zapłonowych w kolejności zapłonu cylindrów: 1 -3-4-2.

• Osadzić osłonę wentylatora u dołu na zaczepach po lewej i prawej stronie. Włożyć u góry, po lewej i prawej stronie, kołki rozprężne ze sztucznego tworzywa i zaklinować uderzeniami.

• Zamontować wentylator.

Uwaga. Jeśli nie dysponuje się przyrządem pomiarowym (np. awaria podczas podróży), należy naciągnąć pasek zębaty prowizorycznie tak, aby można go było ugiąć kciukiem ok. 5 do 10 mm między kołem pasowym wału rozrządu a rolką napinacza. W takim przypadku należy sprawdzić naciąg paska za pomocą przyrządu i do tego czasu unikać dużej prędkości obrotowej silnika.