Oczyszczanie szyb – wycieraczki i spryskiwacze

Oczyszczanie szyb – wycieraczki i spryskiwacze

Czyste szyby wpływają istotnie na bezpieczeństwo jazdy. Dobrą widoczność w czasie deszczu i śniegu mają zapewnić wycieraczki i spryskiwacze. Wycieraczka przedniej szyby może pracować z dwiema prędkościami. Podczas pracy w trybie przerywanym, wycieraczka co cztery sekundy wykonuje jeden ruch.

Widoczność do tyłu zapewnia wycieraczka szyby tylnej. Aby szyby były dokładnie oczyszczone, dysze spryskiwaczy muszą być prawidłowo skierowane.

Zużycie gum wycieraków

Pióro wycieraka musi dobrze przylegać do szyb. Trwałość gum wycieraków jest ograniczona; wycierają się na skutek tarcia o szyby. Promienie ultrafioletowe i ozon powodują twardnienie i kruszenie się gum wycieraków. Ponadto rysy na przedniej szybie powodują wyszczerbianie się gum, co znacznie pogarsza efekt czyszczenia. Dlatego należy wymieniać pióra wycieraków wiosną i jesienią. Większość prac obsługowych dotyczących mechanizmów oczyszczania szyb możesz wykonać we własnym zakresie. Na ogół potrzebujesz do tego tylko wkrętaka. Pierwsza wymiana pióra wycieraka wymagać będzie trochę cierpliwości, a dla niewprawnego kierowcy może stanowić nie lada zagadkę. Nowe wycieraki można kupić w sklepach motoryzacyjnych i na stacjach benzynowych. Do wielu wycieraków jest dodawany uniwersalny zestaw wkładek i zatrzasków, ułatwiający ich szybką wymianę.

Jeżeli zauważysz, że bezpieczniki albo przewody któregoś z silników wycieraczek są uszkodzone, przeczytaj artykuł „Wyposażenie elektryczne”.

Kontrola wycieraczek i dysz spryskiwaczy

1 Włącz zapłon i uruchom wycieraczki.

2 Sprawdź czy wycieraczka działa we wszystkich trybach pracy i czy po wyłączeniu wycieraki powracają do położenia wyjściowego.

3 Czy działa tryb pracy przerywanej?

4 Czy dysze spryskiwaczy podają płyn na szyby?

5 W taki sam sposób sprawdź działanie wycieraczki szyby tylnej.

Uzupełnianie płynu w zbiorniku spryskiwaczy

1 Latem zbiornik spryskiwaczy można napełnić wodą. Dodanie płynu do mycia szyb jest wskazane. Zimą woda w zbiorniku musi zawierać środek chroniący przed zamarzaniem.

2 Zawsze wlewaj do zbiornika najpierw odpowiedni środek a potem wodę, co ułatwia ich całkowite wymieszanie.

3 Przy silnym mrozie dysze spryskiwaczy potrafią zamarznąć. Zapobiegnie temu dodanie do płynu 1/3 denaturatu (ma przenikliwy zapach). Długie przewody doprowadzające płyn do dysz spryskiwacza szyby tylnej uchronisz przed zamarznięciem, uruchamiając kilkakrotnie spryskiwacz, przed pozostawieniem samochodu na parkingu.

Przed każdą podróżą sprawdź poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy. Uchronisz dysze przed zamarzaniem, dodając do płynu 1/3 denaturatu.

Wymiana pióra wycieraczki

1 Odchyl ramię wycieraczki.

2 Ściśnij sprężysty zatrzask pióra wycieraka, aby wysunąć wypust zabezpieczający z otworu w ramieniu wycieraka.

3 Wysuń do dołu z uchwytu pióro wycieraczki.

Wymiana pióra wycieraczki. Odchyl ramię. Wyjmij pióro z ruchomego przegubu, naciskając wskazaną strzałką sprężynkę zabezpieczającą. Pióro można teraz wysunąć z uchwytu w kształcie litery U

4 Guma wycieraka ma z jednego końca wycięcia służące do jej zamocowania w uchwytach wycierka. Wypustki na gumie ściśnij paznokciem albo małym wkrętakiem aby wyskoczyły z uchwytów w wycieraku.

5 Wysuń gumę wraz z metalowym paskiem sprężystym z wycieraka.

6 Nową gumę włóż do dolnego zaczepu wycieraka.

7 Wsuń metalowy pasek sprężysty w prawy i w lewy uchwyt w wycieraku i wciśnij wypustki na gumie w odpowiednie miejsca w pasku sprężystym.

8 Ściśnij wypustki w gumie w celu ponownego umieszczenia ich w uchwytach wycieraka.

9 Podczas zakładania piór zwróć uwagę, aby karby na sprężynie zabezpieczającej były zwrócone w kierunku szczeliny w ramieniu wycieraka i zatrzask zadziałał.

Wymiana gumy wycieraczki: 1 prowadnice sprężystej listwy wycieraka, 2 wypustki do pozycjonowania gumy, 3 profil prowadzący gumy, 4 wypusty listwy sprężystej.

Rysunek rozmieszczenia elementów (VW Golf 4) spryskiwacza i wycieraczki szyby przedniej pomoże ci przy drobnych naprawach: 1 zbiornik z płynem do czyszczenia szyb i reflektorów o pojemności 5,5 litra, 2 pokrywa zbiornika, 3 pompa spryskiwaczy, 4 rurka doprowadzająca, 5 i 6 dysze spryskujące, 7 osłona, 8 rozdzielacz (z tyłu za osłoną).

Regulacja ustawiania dysz spryskiwaczy (Volkswagen Golf 4)

Z przodu

1 Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie szyb, dysze nie powinny być ustawione zbyt nisko. W innym przypadku, przy dużej prędkości, zanim płyn pokryje całą szybę, wycierak rozmaże zgromadzony na niej brud.

2 Dysze są ustawione fabrycznie i nie należy ich przestawiać za pomocą szpilki. Małej korekcji można dokonać wkrętakiem na mimośrodzie dyszy.

Z tyłu

1 Odejmij osłonę.

2 Za pomocą zmywalnego wodą ołówka zaznacz na szybie środek powierzchni objętej czyszczeniem.

3 Kierunek strumienia wody z dyszy możesz ustawić za pomocą trzpienia o średnicy 0,8 mm. W warsztacie posługują się w tym celu specjalnym narzędziem (3125A). W żadnym razie nie próbuj tego robić igłą albo czymś podobnym, gdyż uszkodzisz kanalik wodny w dyszy.

TYPOWE NIEDOMAGANIA WYCIERACZKI – VW GOLF 4

Objaw niedomagania Przyczyny Środki zaradcze
A Wycieraczka przedniej szyby nie działa 1 Uszkodzony bezpiecznik wycieraczki Wymień bezpiecznik
2 Uszkodzony czasowy moduł sterujący pracą wycieraczki Wymień silnik wycieraczki
3 Poluzowane cięgno napędzające wycieraczkę Dokręć cięgno
4 Przerwane połączenie elektryczne do dźwigni włącznika wycieraczki Sprawdzić złącza i przewody elektryczne
5 Przerwany połączenie elektryczne do silnika wycieraczki Sprawdzić złącza i przewody elektryczne
6 Spalony lub uszkodzony silnik wycieraczki 1 Wymień silnik
B Wycieraczka tylnej szyby nie działa 1 Patrz A1
2 Patrz A4 i A5
3 Patrz A6
Wycieraczka nie działa na pierwszym biegu 1 Uszkodzony zacisk B1 na silniku wycieraczki Wymień silnik
2 Przerwane połączenie na zacisku A3 albo A5 dźwigni włącznika wycieraczki Wymień włącznik
D Wycieraczka nie działa na drugim biegu 1 Przerwa w przewodzie (zacisk A2) łączącym włącznik wycieraczki z silnikiem wycieraczki Sprawdź przewód
2 Przerwane połączenie na zacisku A2 albo A5 dźwigni włącznika wycieraczki Wymień włącznik
3 Uszkodzony zacisk A1 na silniku wycieraczki Wymień silnik
E  Wycieraki nie wracają do położenia wyjściowego 1 Przerwa w obwodzie (zacisk B3) łączącym moduł sterujący pracą wycieraczki z silnikiem Sprawdź przewód
2 Uszkodzony silnik wycieraczki Sprawdź lampą kontrolną: przy uruchomionym włączniku wycieraczki lampa podłączona między zacisk B1 (pierwszy bieg) lub A1 (drugi bieg) a zacisk B2 powinna się świecić. Po podłączeniu między zacisk B2 i masę lampa powinna gasnąć na krótko przed osiągnięciem przez wycieraki położenia końcowego. Jeżeli tak nie jest, należy wymienić silnik
F  Wycieraczka nie działa w trybie pracy z modułem sterującym 1    Uszkodzony moduł sterujący

2    Przerwa w przewodzie (zacisk A6) łączącym włącznik wycieraczki z modułem

1.Wymień moduł 

2. Sprawdzić przewód (fioletowy)

 

Objaw niedomagania Przyczyny Środki zaradcze
F Wycieraczka nie działa w trybie pracy z modułem sterującym 3 Uszkodzony zacisk A6 na włączniku wycieraczki Wymień włącznik
F 4 Przerwa w przewodzie (zacisk 5 – czerwono-żółty) łączącym bezpiecznik z modułem sterującym albo w przewodzie (zacisk 4 – szary) łączącym moduł z włącznikiem wycieraczki Sprawdzić złącza i przewody elektryczne
G Wycieraczka uruchomiona w trybie pracy z modułem sterującym nie daje się wyłączyć 1 Patrz E1
2 Patrz E2
3 Styki włącznika wycieraczki nie rozłączają się Wymień włącznik
H Po wyłączeniu wycieraki nie wracają lub wracają na krótko do położenia wyjściowego Niedostateczny kontakt na szczotkach silnika wycieraczki Odkręć osłonę silnika. Oczyść styki ewentualnie wymień silnik