Postęp w budowie samochodów

Postęp w budowie samochodów w ostatnich latach spowodował ograniczenie lub wyeliminowanie wielu czynności kontrolnych i regulacyjnych, których systematyczne wykonywanie było wcześniej niezbędne. Przykładowo, nie ma już potrzeby stałej kontroli i ustawiania zapłonu, czy regulacji biegu jałowego. Większa liczba elementów pracujących długo i stabilnie, do których zaliczają się np. elektroniczne układy zapłonowe i elektronicznie sterowane układy wtryskowe, przyczyniła się do ograniczenia częstości napraw. Natomiast sprawdzanie elementów elektronicznych, które zastąpiły bardziej zawodne części mechaniczne wymaga użycia kosztownych urządzeń diagnostycznych, często przeznaczonych tylko do danego typu pojazdu. Ich zakup jest przeważnie nieopłacalny dla mechanika amatora.

Ponieważ samochód jest coraz bardziej skomplikowany technicznie, nie można już użytkować go świadomie, czy pracować przy nim bez specjalistycznych instrukcji. Dotyczy to nie tylko mechaników amatorów, ale także fachowców, nawet wtedy gdy chodzi o wymianę wkładek ciernych, tłumika, amortyzatorów, usuwanie oznak korozji lub podobne, niegdyś rutynowe czynności eksploatacyjno-naprawcze. Użytkownicy często poddają swój samochód zabiegom modernizacyjnym (tuningowym), montują w nim dodatkowe wyposażenie itp. Każdy majsterkowicz musi mieć jednak świadomość, że nie zostaje się mechanikiem samochodowym tylko dzięki książce. Dlatego można podejmować się wykonywania tylko tych prac, którym rzeczywiście potrafimy podołać. Dotyczy to szczególnie napraw mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy samochodem, na co specjalnie zwracamy uwagę. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości zaleca się zlecenie naprawy specjalistycznemu warsztatowi.

Przez zainteresowane gremia bywają podnoszone zarzuty, że przeprowadzane we własnym zakresie naprawy negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z moich kontaktów z mechanikami amatorami wynika coś wręcz przeciwnego. Użytkownik własnoręcznie konserwujący i naprawiający swój pojazd bardzo się stara, żeby jego samochód był bezpieczny i zadbany. Nie chodzi mu wyłącznie o zmniejszenie wydatków, Z reguły obcowanie z nowoczesną techniką sprawia mu przyjemność.

Przed przystąpieniem do pracy zawsze warto zajrzeć do tej strony. Pozwoli to na ocenę zakresu i stopnia trudności naprawy. Ponadto będzie wiadomo, jakie części zamienne należy zakupić i ewentualnie, jakie narzędzia specjalne będą konieczne. Większości połączeń gwintowych przyporządkowano momenty dokręcania. W przypadkach bezwzględnie wymagających użycia klucza dynamometrycznego (głowica cylindrów, półosie napędowe itp.) wartości momentów podano tłustym drukiem (wskazane jest dociąganie wszystkich śrub i nakrętek za pomocą klucza dynamometrycznego).

Nawet dobrze przygotowany mechanik amator samodzielnie naprawiający swój samochód powinien pamiętać, że fachowiec w warsztacie ma większą praktykę, a dzięki szkoleniom i wymianie doświadczeń jest lepiej zorientowany w najnowszym stanie techniki. Dlatego w celu nadzoru i utrzymania bezpieczeństwa pojazdu powinno się regularnie odwiedzać autoryzowane stacje obsługi. Nie sposób było zawrzeć wszystkich aktualnych zagadnień technicznych. Mam jednak nadzieję, że dokonany wybór w odniesieniu do napraw, obsługi i pielęgnacji zawiera odpowiedzi na większość pojawiających się problemów. Ponieważ w produkcji oraz obsłudze samochodów następują stałe zmiany techniczne i technologiczne (poprawa konstrukcji, inne materiały eksploatacyjne, nowe zamienniki itp.), może się zdarzyć, że opublikowane w książce opisy nie są w pełni aktualne. Dlatego świadomym użytkownikom i mechanikom amatorom zaleca się stałą obserwację zmian wprowadzanych przez producenta pojazdu.