Wymontowanie i zamontowanie silnika BMW E36

Zamontowanie silnika BMW E36

• Sprawdzić, czy podpory zawieszenia silnika, przewody cieczy chłodzącej, oleju i paliwa nie są porowate lub popękane. Wymienić je w razie potrzeby.

• Sprawdzić, czy łożysko toczne w wale korbowym i łożysko wyciskowe sprzęgła obracają się swobodnie i czy nie jest zatarta dźwignia wyłączająca sprzęgła.

• Sprawdzić grubość i stan okładzin tarczy sprzęgła. W razie zaawansowanego zużycia wymienić tarczę sprzęgła.

• Wprowadzić ostrożnie silnik do przedziału silnika. Podczas opuszczania silnika uważać,

aby nie uszkodzić wałka sprzęgłowego, sprzęgła i nadwozia.

• Przykręcić obie nakrętki podpór zawieszenia silnika, nie dociągając ich.

• Unieść samochód i ustawić na podporach.

• Zamontować skrzynkę biegów (patrz artykuł „Skrzynka biegów”).

• Opuścić samochód na koła.

• Rozkołysać samochód, aby silnik swobodnie się ułożył. Dociągnąć nakrętki podpór zawieszenia silnika. Moment dokręcania śrub M8 wynosi 22 N • m, a śrub M10 – 47 N • m.

• Przymocować przewód masy do prawego wspornika ramy.

• Przykręcić sprężarkę klimatyzacji (jeśli była wymontowana).

• Przykręcić pompę wspomagania układu kierowniczego.

• Założyć i naciągnąć pasek klinowy (patrz artykuł „Głowica i układ rozrządu”).

• Połączyć na kole zamachowym złącza wtykowe czujnika identyfikacji pracy cylindrów oraz czujnika impulsów układu DME, a także złącza czujników temperatury, zdalnego termometru i zaworu regulacji biegu jałowego.

• Silniki 6-cylindrowe: przykręcić rurę dolotową do głowicy cylindrów. Zastosować nowe uszczelki (strzałka na rys. W-10199).

• Przykręcić poporę rury dolotowej.

• Podłączyć, zgodnie z oznaczeniami, do korpusu przepustnicy i do głowicy cylindrów wszystkie przewody elektryczne, przewody podciśnienia, cieczy chłodzącej i paliwa. Na przewody elastyczne założyć opaski zaciskowe, a przewody elektryczne połączyć w wiązki.

• Założyć na głowicę listwę wtykową i dokręcić ją śrubami.

• Zamontować osłony głowicy cylindrów.

• Włożyć wszystkie wtyki w złącza, założyć przewody elastyczne na korpusie przepustnicy.

• Zamontować cięgno przyspieszenia do ramienia przepustnicy i (jeżeli jest) cięgno od automatycznej skrzynki biegów.

• Podłączyć przewód podciśnienia wspomagania układu hamulcowego.

• Osadzić i przykręcić koryto wlotu świeżego powietrza układu ogrzewania.

• Podłączyć przewody elektryczne do alternatora.

• Zamontować osłonę alternatora.

• Sprawdzić stan wkładu filtru powietrza i usunąć zanieczyszczenia lub wymienić wkład, (patrz artykuł „Czynności obsługowe”).

• Podłączyć przewody cieczy chłodzącej do nagrzewnicy i zabezpieczycie opaskami zaciskowymi.

• Zamontować chłodnicę i wentylator.

• Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i ewentualnie uzupełnić ilość cieczy.

• Sprawdzić poziom oleju w silniku oraz skrzynce biegów i ewentualnie uzupełnić ilość cieczy.

• Podłączyć przewód masy ( —) i przewód dodatni ( + ) do akumulatora. Wprowadzić kod radioodbiornika.

• Uruchomić i nagrzać silnik. Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i szczelność połączeń wszystkich przewodów elastycznych.

• Jeżeli jest, to zamontować osłonę pod silnikiem.