Oczyszczanie szyb – wycieraczki i spryskiwacze


Wycierak

Objaw niedomagania Przyczyny Środki zaradcze
Woda i zanieczyszczenia są rozmazywane po szybie 1 Szyba jest zanieczyszczona środkiem do konserwacji lakieru lub przez substancje zawierające olej bądź szczątkami owadów Nanieś na szybę środek do pielęgnacji szyb, poczekaj aż przeschnie, a następnie wypoleruj czystą szmatką
2 Zużyta guma wycieraka Wymień gumę lub wycierak
3 Ramię wycieraka jest skręcone w miejscu mocowania, wskutek czego nie jest on ustawiony równolegle do powierzchni szyby Ostrożnie wyprostuj ramię wycieraka
Na szybie pozostają smugi wody 1 Patrz A2
Pozostała na szybie woda zbiera się w kropelki Guma wycieraka jest zbyt płasko ustawiona w stosunku do szyby Wymień gumę albo wycierak
Na szybie pozostaje szeroki pas warstwy wody Nierównomierny docisk wskutek zgięcia lub uszkodzenia sprężyny dociskowej wycieraka Wymień gumę albo wycierak
Z niektórych miejsc na szybie wycierak nie zbiera wody 1 Za mały docisk ramienia wycieraka Sprawdź docisk. Posmaruj sprężyny ramienia wycieraka albo załóż nowe ramię
2 Uszkodzony zespół napędu wycieraka Sprawdź i wymień uszkodzone elementy napędu
3 Ramię wycieraka jest luźno osadzone Dokręć nakrętkę ramienia na trzpieniu
4 Zgięte ramię wycieraka Ostrożnie wyprostuj ramię
5 Uszkodzony wycierak Wymień wycierak

 

Objaw niedomagania Przyczyny Środki zaradcze
F Na brzegach szyby wycierak nie zbiera wody 1 Patrz E1
 2 Patrz D
G Wycierak pracuje nierównomiernie 1 Zbyt duży luz w miejscu połączenia ramienia wycieraka z wycierakiem lub na wkładce zabezpieczającej wycieraka Wymień wycierak lub ramię wycieraka
2 Skręcone ramię wycieraka Ostrożnie wyprostuj ramię wycieraka

Wymontowanie dyszy spryskiwacza – VW Golf 4

Z zapchaną dyszą spryskiwacza poradzisz sobie, wymontowując ją i przedmuchując sprężonym powietrzem. Jeżeli to nic pomoże, należy wymienić dyszę. Ponownego zapchania dysz unikniesz dzięki zamontowaniu na przewodzie doprowadzającym wodę filtru paliwa.

Dyszę można przedmuchać sprężonym powietrzem.W tym celu należy ją wymontować, aby dostać się do nasadki na przewód doprowadzający płyn. Uwaga! powietrze tłocz w kierunku przepływu wody przez dyszę.

1 Otwórz pokrywę przedziału silnika. Przy tylnej krawędzi pokrywy jest przewód doprowadzający płyn, który ostrożnie zdejmij.

2 Wyciągnij podwójny zaczep.

3 Mocno wypchnij dyszę z gniazda w pokrywie przedziału silnika.

4 Podczas zamontowywania dyszy zwróć uwagę na jej równe osadzenie, aby uniknąć problemu z ustawieniem strugi płynu.

Wymiana ramienia wycieraka

Wycieraczka przednia

1 Zanim wymontujesz wycierak upewnij się, czy silnik wycieraczki jest w położeniu krańcowym.

2 Zdejmij za pomocą wkrętaka osłonę osi ramienia wycieraka.
Zdejmij za pomocą wkrętaka czarne osłony (strzałki)

3 Poluzuj o dwa obroty nakrętki mocujące ramię wycieraka.
Poluzuj o dwa obroty sześciokątne nakrętki M8 (strzałki)

4 Poruszając ostrożnie ramieniem, poluzuj je na trzpieniu stożkowym. Kiedy to nie pomoże, wtedy z obu stron podważ ramię wkrętakami i poluzuj połączenie. Aby nie uszkodzić blachy nadwozia i trzpienia, podłuż pod wkrętaki grube szmatki.

5 Odkręć obie nakrętki i zdejmij podkładkę.

6 Zdejmij ramię z trzpienia.

7 Montując ramię na trzpieniu ustaw wycierak równolegle do krawędzi rynny zbierającej wodę pod szybą. Prawe pióro powinno się znajdować 25 mm nad krawędzią, a lewe 12 mm. Sprawdź działanie wycieraków. Pióra nie powinny dochodzić do uszczelki szyby.

Wycieraczka tylna

1 Zdejmij ostrożnie osłonę za pomocą małego wkrętaka.

2 Poluzuj nakrętkę mocującą ramię wycieraka.

3 Zdejmij ramię wycieraka.

4 Zwróć uwagę, aby pióro wycieraka w położeniu spoczynkowym znajdowało się 25 mm nad dolną krawędzią szyby.

Wymontowanie silnika wycieraczki szyby przedniej VW Golf 4

1 Wymontuj ramiona wycieraków.

2 Wyciągnij gumową uszczelkę. Wykręć śruby. Zdejmij osłonę filtru powietrza.

3 Odkręć po obu stronach przy błotnikach śruby mocujące kratkę wlotu powietrza (od stycznia 1999 zamiast śrub są zatrzaski) i wysuń do góry kratkę z prowadnic.

4 Wyciągnij wtyk złącza elektrycznego z silnika i odkręć dźwignie wycieraczki.

Odkręć sześciokątne nakrętki M6 (strzałki) i zdejmij podkładki. Teraz możesz wyjąć cały zespól z dźwigniami i silnikiem wycieraczki.

Podważ dźwignię 1 za pomocą dużego wkrętaka i zdejmij z mimośrodu. Odkręć sześciokątną nakrętkę M8 2 i zdejmij mimośród z trzpienia. Na końcu odkręć od ramy trzy śruby 3 mocujące silnik

1 Wyjmij silnik razem z ramą i dźwigniami poruszającymi wycieraki.

2 Za pomocą dużego wkrętaka podważ dźwignie i zdejmij je z mimośrodu. Odkręć nakrętki na trzpieniach wycieraków i zdejmij mimośród.

3 Teraz można odkręcić silnik od ramy mocującej.

Wymontowanie i zamontowanie silnika wycieraczki szyby tylnej

1 Zdejmij wycierak.

2 Zdejmij poszycie tylu nadwozia. W tym celu odkręć śruby osłonięte filcem i śruby w uchwycie do zamykania drzwi. Wyciągnij zatrzaski mocujące poszycie, zaczynając od dołu.

3 Rozłącz złącze elektryczne, a następnie zdejmij przewód doprowadzający wodę.

4 Odkręć sześciokątne śruby (strzałki) i wyjmij silnik wycieraczki.

Przed wymontowaniem silnika wyciągnij wtyk złącza elektrycznego 1 i zdejmij przewód doprowadzający wodę do dyszy spryskiwacza 2. Następnie odkręć sześciokątne śruby (strzałki). Podczas montowania silnika zwróć uwagę, aby uszczelka (strzałka na dolnym rysunku) była prawidłowo osadzona w szybie tylnej.
Podczas montażu silnika ważne jest prawidłowe osadzenie uszczelki (strzałka) w otworze szyby tylnej.