BMW E36 – Głowica i układ rozrządu

Rozwiązania specjalne w wersjach 316i, 318i od IX 1993 (silnik M43)

W silniku M43 do napędu wału rozrządu zastosowano łańcuch rolkowy. Ponadto nie ma w nim rozdzielacza zapłonu.

• Odkręcić pokrywę głowicy cylindrów.

• Odkręcić obudowę termostatu i wyjąć termostat.

• Odkręcić czujnik położenia wału rozrządu i wyjąć razem z uszczelką.

• Odkręcić i wyjąć górną pokrywę komory kół łańcuchowych. Wyjąć gumową uszczelkę, uszczelniającą połączenie obydwu pokryw.

• Przeciąć w miejscu górnej krawędzi dolnej pokrywy (strzałki na rys. W-10276), w kierunku od środka na zewnątrz, i wyjąć uszczelkę między pokrywami a głowicą cylindrów. Uszczelkę należy wymienić. Można kupić oddzielnie uszczelkę do górnej pokrywy kół łańcuchowych.

• Chwytając kluczem za śrubę centralną, obrócić w prawo wał korbowy do położenia GMP dla 1. cylindra. Strzałka na kole łańcuchowym musi być skierowana do góry (rys. W-10280).

• Za pomocą pokazanego na rysunku W-10281 narzędzia BMW 113190 zablokować w tym położeniu wał rozrządu.

• Odkręcić koło łańcuchowe wału rozrządu. Chwytając w miejscu wskazanym strzałką na rys. W-10282, wcisnąć napinacz (pełniący także funkcję prowadnicy) łańcucha i zwolnić łańcuch. Zdjąć koło łańcuchowe.

• Odkręcić od głowicy cylindrów prowadnicę łańcucha (rys. W-10283).

Uwaga. Przed wymontowaniem głowicy cylindrów obrócić do tyłu wał korbowy o około 45°. Dzięki temu uniknie się kontaktu zaworów z tłokami. Po zamontowaniu głowicy ponownie ustawić wał korbowy w położeniu odpowiadającym GMP dla 1. cylindra.

• Odkręcić w kilku etapach, w kolejności od zewnątrz do wewnątrz, śruby mocujące głowicy. Potrzebny będzie do tego specjalny klucz typu Torx, np. BMW 112250.

Zamontowanie

• Sprawdzić płaskość głowicy cylindrów i kadłuba silnika stalowym liniałem w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Dopuszczalna odchyłka wynosi 0,03 mm. W razie potrzeby oddać głowicę do obróbki w stacji obsługi.

Silnik Wysokość głowicy cylindrów (mm)
nowej minimalna po obróbce
M43 141,0 140,55

 

• Starannie oczyścić otwory w głowicy cylindrów z resztek oleju i innych pozostałości. Uwaga. W ślepych otworach nie powinien znajdować się olej, gdyż śruby nie będą dociskały głowicy z odpowiednią siłą, mimo że zostaną dokręcone właściwym momentem. Może też dojść do pęknięcia kadłuba silnika.

• Osadzić głowicę, wciskając na zewnątrz napinacz łańcucha.

• Zastosować nowe śruby głowicy, pokryć je cienką warstwą oleju i przykręcić w kolejności od 1 do 10 (rys. W-10285) w trzech etapach:

– I etap: dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym momentem 30 Nm,

– II etap: dokręcić śruby kluczem sztywnym o 90°,

– III etap: dokręcić śruby kluczem sztywnym o 90°

Uwaga. Dokręcanie śrub głowicy wymaga dużej staranności. Przed dokręcaniem sprawdzić dokładność wskazań klucza dynamometrycznego. Do dokręcania śrub należy posłużyć się tarczą do pomiaru kąta, np. Hazet. Jeśli nie dysponuje się tarczą, przyłożyć do ramienia klucza kątomierz i zaznaczyć kredą odpowiedni kąt obrotu. Następnie jednym ruchem obrócić ramię klucza o zaznaczony kąt.

• Dokręcić napinacz łańcucha do głowicy.

• Ustawić wał korbowy w położeniu odpowiadającym GMP dla 1. cylindra i zablokować go za pomocą trzpienia.

• Wcisnąć napinacz i osadzić łańcuch razem z kołem. Strzałka na kole powinna być skierowana do góry. Wyśrodkować długie otwory.

• Przykręcić czterema śrubami koło łańcuchowe momentem 10 Nm.

Uwaga. Wyjąć trzpienie blokujące wały korbowy i rozrządu.

• Oczyścić powierzchnie uszczelniania górnej pokrywy komory kół łańcuchowych.

• Sprawdzić stan uszczelki gumowej między górną a dolną pokrywą komory kół łańcuchowych i w razie potrzeby wymienić uszczelkę. Zgrubienie na uszczelce musi wejść w wybranie w głowicy cylindrów.

• Wymienić papierową uszczelkę pokryw komory kół. Powlec uszczelkę środkiem uszczelniającym „3 Bond 1209”.

• Powlec cienko smarem gumową uszczelkę i narzędzie specjalne BMW 112330 (rys. W-10277). W celu zamontowania pokrywy komory kół łańcuchowych osadzić narzędzie na uszczelce gumowej. Potrzebne także będą dwa trzpienie prowadzące BMW 114110 do wkręcenia w górne otwory na śruby. Zamiast narzędzia BMW można użyć cienkiej blachy oraz dwóch zwykłych gwintowanych trzpieni.

• Wsunąć na trzpienie pokrywę komory kół łańcuchowych, włożyć i wkręcić wstępnie śruby, aby ich łby równo się ułożyły. Wysunąć narzędzie specjalne BMW.

• Założyć pokrywę głowicy cylindrów bez uszczelki. Podłożyć duże podkładki i wkręcać śruby M6 (strzałki na rys. W-10279) dopóty, dopóki pokrywa komory kół łańcuchowych nie zostanie wciśnięta do dołu i jej górna krawędź nie znajdzie się na tym samym poziomie, co głowica. W tym położeniu dokręcić śruby pokrywy komory kół łańcuchowych momentem 10 Nm. Wyjąć trzpienie prowadzące, w ich miejsce włożyć pozostałe śruby i dokręcić momentem 10 Nm.

• Odkręcić pokrywę głowicy cylindrów. Założyć uszczelkę i wkręcić przemiennie na krzyż wszystkie śruby momentem 10 Nm.